สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
ที่อยู่ 60 หมู่ 14 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230  

Copyright by http://msglive.org ©2564